2019


In 2018 heeft ILT aan ANWB-HEMS vliegers ouder dan 60 ontheffing verleend op het verbod passagiers te mogen vervoeren zoals beschreven in de wetgeving EASA Part-FCL.

In 2016 ben ik ontslagen vanwege deze leeftijdsdiscriminatie.

HeliAir heeft met- en voor mij ook zo’n ontheffing aangevraagd. Dat is afgewezen, ook na bezwaar. Geen veiligheidsoverwegingen of medische redenen maar omdat het ‘beleid’ is geen ontheffingen af te geven. Bovendien stelt de jurist dat het bij ANWB-HEMS om een ander soort vliegwerk gaat waar zelden of nooit passagiers vervoerd worden. Dit is pertinent onjuist. De traumalikopter vervoert ALTIJD een betalende passagier en die heet ook Medical Passenger. Daarnaast vaak patiënten en stagiaires. Het ontbreekt ons aan tijd en middelen via de rechter in beroep te gaan. Jammer, ook voor de andere 60+ers. (Rob, Frank….)

Naar verwachting is over 2-3 jaar de wetgeving aangepast want uit onderzoek in opdracht van EASA blijkt dat Single Pilot Commercieel Vervoer met kleine helikopters en vliegtuigen ook door 60+-ers verantwoord is. Het rapport daarover staat hier: rapport aanbevelingen leeftijdsbeperkingen

We mogen wel les geven, examens afnemen, vliegwerk doen met fotografen en filmapparatuur, parachutisten afgooien, hoogspanningsleidingen inspecteren ..enzovoorts.. MAAR geen commercieel vervoer. En nu anderen het wel mogen is het echt niet grappig ! Wel grappig is dat ik op Aruba beoordelen mag of een vlieger ouder dan 60 wel commercieel vervoer mag doen 🙂

In 2019 vlieg ik mijn 31e jaar helikopter. En stop ik met mijn werk voor ILT als Senior Examinator. Waarom werken voor een organisatie die zo met ‘personeel’ omgaat !