Project L824


Net ten westen van de nieuwbouw Echtenerbrug ligt een weiland dat omstreeks 2012 verkaveld is en verkocht aan mensen die speculeerden op een bestemmingsplanwijziging. Dit is gedaan door bedrijven met verschillende handelsnamen waaronder GEO holding, ARMA Projecten en VGI vastgoed.

Oorspronkelijk waren er 10 kavels en er heeft later verdere opsplitsing plaatsgevonden zodat er begin 2024 17 eigenaren waren.

Van een andere bestemming is geen sprake en omdat het allemaal losse kaveltjes zijn is de kans klein dat dat zal gebeuren. Intussen wordt de grond verpacht als grasland. Op de kavels rust een erfdienstbaarheid voor een toegangsweg (ook voor voertuigen) en deze is nog niet gerealiseerd. In de afbeelding de kavels en de toegangsweg zoals in de koopcontracten opgenomen.

Kavel L824 is door ons aangekocht om te behouden als landbouwgrond en te gebruiken binnen het huidige bestemmingsplan. (NL.IMRO.0082.000300-0004 Agrarisch (art. 3)) Er lopen onderhandelingen over L858 en L859. In de toekomst willen we het graag verkopen als landbouwgrond, zonder winstoogmerk. (totaal 22998 m2 @ landbouwprijs)

Incidenteel landen we hier met kleine helikopters om examens af te nemen van helikopterpiloten. Dat hoort bij de opleiding en landingen op onbekende plekken zijn wettelijk verplicht. https://8539se-8.nl/brams-wentelwiek-service/

Voor inlichtingen kan je natuurlijk contact met ons opnemen en het gezelligste is een keertje op bezoek komen ! Leggen we alles uit.